Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatásaKEOP-2011- 4.7.0

 

 

Beadási határidő:

2011.03.01-től folyamatosan.

 

A támogatás mértéke: 10-100%.

A támogatás összege: 10-1000 M Ft.

Pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

VÁLLALKOZÁS (1, 2)

Jogi személyiségű vállalkozás (1)

Kivéve lakásszövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek

Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI REND SZERINT GAZDÁLKODÓ

SZERVEK (3)

Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás a települési önkormányzatok többcélú

kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi

társulásként, vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.

évi CXXXV. törvény 16.§-ában,, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bek.-ben, illetve 10/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak

megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be

Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

 

Támogatható tevékenységek:

Geotermikus energia hasznosítása:

 

A projektfejlesztési szakaszt megelőző előkészítési tevékenységek (amelyek elvégzése a pályázat benyújtásának előfeltételét képezik):

• 2500 méternél mélyebb fúrás, vagy meglévő kút esetén koncessziós szerződés vagy

jogerős létesítési vízjogi engedély vagy vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése

• 2500 méternél sekélyebb fúrás, illetve meglévő kút esetén geotermikus kútpárra

vagy próbakútra vonatkozó legalább elvi vízjogi engedély megszerzése

• Meglévő kút esetében annak állapotvizsgálata, rétegvizsgálata,

• Az elvi vízjogi engedély vagy a vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez szükséges

szakvélemények, tanulmányok, vizsgálatok elkészítése, korábbi, helyi mérési

eredmények beszerzése

2500 méternél mélyebb tárolóknál létesítendő kutak esetében előzetes geofizikai mérések és

földtani adatok alapján felállított 3D-s földtani modell elkészítése és kiértékelése. A

támogató a pályázat értékelése, bírálata során a projektfejlesztésre vonatkozóan előírhatja a

3D-s szeizmikus felszíni geofizikai mérések elvégzését és értelmezését. [Tehát, hogy az

eredmények a 2. fordulós pályázati anyaghoz (KEOP-4.2.0/B vagy KEOP-4.4.0.)

• elvégzése maximum 50 km2 területen támogatható.


 

 

• 2500 méternél sekélyebb kutak esetén korábbi archív geofizikai mérések

kiértékelése, geológiai modell felállítása

• Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése

 

Projektfejlesztési tevékenységek

• Geológiai vizsgálatok, szeizmikus mérések és hidrogeológiai modellek elkészítése

• Vízjogi (létesítési, üzemeltetési) és egyéb engedélyek megszerzéséhez kapcsolódó

vizsgálatok, tanulmányok, engedélyezési dokumentációk készítése,

engedélyeztetése.

• Próbafúrás elvégzése (amennyiben a projektfejlesztéshez alátámasztottan

indokolt)

• Kútgeofizikai felmérés, mintavételi, laboratóriumi, vizsgálatok

• Meglévő kút termelő vízkúttá átalakítása (amennyiben a projektfejlesztéshez

alátámasztottan indokolt)

• Kútfej kialakítása és az ahhoz szükséges építmény (pl.mérési állomás) és/vagy

gépészeti beruházások

• Felvonulási helyszín előkészítése, tereprendezés

• Ideiglenes tárolómedence kialakítása.

• A geotermikus hasznosításhoz, hőátvételhez szükséges szekunder oldali műszaki,

gépészeti tervek, mintavizsgálatok, műszaki tervek elkészítése, engedélyek

megszerzése

• A projektfejlesztési szakaszhoz és a megvalósításhoz szükséges

tenderdokumentáció elkészítése

• Tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kötődő tevékenység

• Részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

• Projektmenedzsment tevékenységek

• Támogatási kérelem elkészítése angol nyelven: azon projektek esetében, amelyek

teljes költsége (elszámolható és nem elszámolható költségek összesen) a a

megvalósítás szakaszában (KEOP-4.2.0/B vagy KEOP-4.4.0 konstrukciók) eléri a

25.000.000 eurót, az eljárásrend a megvalósítás fordulójában a 1083/2006/EK

rendelet 39-41. cikkében foglaltak szerint a nagyprojektekre vonatkozó

eljárásrend szerint bővül. Annak megállapításához, hogy egy projekt

nagyprojektnek minősül-e, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján megjelenő

közleményben kihirdetett, negyedévente felülvizsgált– a megvalósítás

fordulójában szereplő pályázat benyújtásakor érvényes- technikai árfolyamot kell

alapul venni (a Konvergencia Programban foglaltak alapján). Figyelembe kell

venni továbbá, hogy (az elszámolható és nem elszámolható költségeken kívül) a

levonható ÁFA összege is beleszámít a 25 millió euró összeghatárba. A támogatási

kérelem a 1828/2006/EK rendelet XXI. és XXII. számú melléklete (Támogatási kérelem minta).

 

Megkezdett projektre nem igényelhető támogatás!

 

A fentiekkel kapcsolatban bővebb információ, pályázatkészítés, ingyenes pályázatfigyelés:

 T: 30/6077-882 (9-17h), 1/782-8183, JLIB_HTML_CLOAKING ,regisztráció

(További pályázatok ,  www.eupalya.hu )

  

Elérhetőségeink: Forrás Központ Kft.
(Millennium Vállalkozásfejlesztési Központ partner),
Tel: 06 30 6077 882,
Adószám: 13089238-2-42, JLIB_HTML_CLOAKING , regisztráció.

Iroda: 1024 Bp. Margit krt. 5/A. III/1.
(előzetesen kérjen időpontot)

 

© Copyright 2012